Merijntje Gijzenstraat 3C, 4906 EA Oosterhout

Kwaliteiten

De titel ‘Diëtist’ is wettelijk beschermd. Alleen professionals met een afgeronde erkende vierjarige Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek mogen deze titel gebruiken.

Kwaliteitsregistratie
Door middel van registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici met kwaliteitsnummer 19912057289, laat ik zien dat ik voldoe aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en beschik over actuele kennis en ervaring. Een ingeschreven diëtist moet iedere 5 jaar laten zien dat ze voldoet aan de eisen voor bij- en nascholingen en voldoende werkervaring heeft opgedaan.

Beroepsvereniging
Ik ben lid van Diëtisten Coöperatie Nederland.