Merijntje Gijzenstraat 3C, 4906 EA Oosterhout

Specialisaties

Na de opleiding Voeding en Diëtetiek heb ik voor kwaliteitsbevordering van mijn beroep, diverse cursussen en opleidingen gevolgd om specifieke doelgroepen beter te kunnen adviseren en begeleiden  in hun behandeling.

Cognitieve gedragstherapie
Gedurende 4 dagen  heb ik deelgenomen aan de cursus Cognitieve gedragstherapie. Het was  een hele waardevolle cursus die niet inging op een bepaald soort ziektebeeld of type voeding, maar juist op de gedachten die met (het maken van keuzes over) voeding te maken hebben. Tijdens de interessante lessen heb ik veel handvatten gekregen om de dieetbehandeling van mijn cliënten nog effectiever te laten zijn. Tools die ik zeker in de toekomst ga gebruiken zijn bijvoorbeeld het ‘doel achter het doel’ achterhalen en met behulp van een functie-analyse samen met de cliënt bekijken waarom bepaald gedrag (bijvoorbeeld een eetbui) tot stand is gekomen, wat die voor effect opleverde (zowel negatief als positief) en wat als alternatief geprobeerd kan worden om het ongewenste gedrag te voorkomen.

Mindfulness en afvallen
Ik heb de cursus “Mindful afvallen” gevolgd, waarbij dieper ingegaan werd op het belang en het kunnen toepassen van “eten met aandacht” bij mijn cliënten. Mindfulness in het algemeen is populair en effectief, maar levert ook positieve resultaten op verandering van psychische en lichamelijke klachten bij eetproblemen. De verkregen informatie tijdens deze cursusdag is een goede aanvulling die ik kan gebruiken bij de dieetbehandeling van mijn cliënten.

Koolhydraatbeperking
Op het gebied van koolhydraatbeprekte diëten heb ik de cursussen “Koolhydraatbeperkt werkt!” van Harriët Verkoelen, “Grip Op Koolhydraten (GOK)” van Yvonne Lemmers en “koolhydraatarm en eiwitrijk dieet in de behandeling van patiënten met ernstig overgewicht en/of diabetes type II”  gevolgd. Een koolhydraatbeperkt dieet kan goed worden ingezet bij cliënten met Diabetes Mellitus of bij mensen die gevoelig zijn voor koolhydraten. Het is belangrijk dat een koolhydraatbeperkt dieet onder begeleiding van een diëtist wordt uitgevoerd om tekorten te voorkomen.

FODMaP
Tijdens een 2-daagse cursus gegeven door de FODMapFoodies, heb ik mijn kennis vergroot over het FODMaP-dieet en de toepassing van het dieet bij cliënten. Dit dieet richt zich voornamelijk op mensen met het Prikkelbaardarmsyndroom(PDS). Middels het weglaten (elimineren) en terugbrengen(provoceren) van voedingsstoffen wordt gekeken voor welke FODMaP’s een PDS-patiënt gevoelig voor is. Onderzoeken laten zien dat bij ongeveer 75% van de PDS-patiënten de klachten verminderen door het FODMaP-dieet. Ook bij het FODMaP-dieet is het belangrijk dat dit onder begeleiding van een diëtist plaatsvinden om het onnodige beperken van voedingsmiddelen en het ontstaan van een eenzijdig voedingspatroon te voorkomen.

Diabetes
Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heb ik van de post-HBO scholing Voeding en Diabetes gevolgd. Hierbij heb ik veel geleerd over de invloed van voeding en medicatie bij diabetes en praktische tips gekregen die toe te passen zijn bij de behandelingen van cliënten met Diabetes Mellitus.

Overgewicht en Obesitas
Ik heb deelgenomen aan de post-HBO scholing Overgewicht en Obesitas. Hier heb ik meer geleerd over het ontstaan en behandelen van cliënten met overgewicht of obesitas. Om meer te weten te komen over de relatie tussen obesitas en een eetbuistoornis, heb ik bij Psydischolingen een cursus gevolgd over “de grens tussen obesitas en eetbuistoornis”. Tijdens deze cursus is uitgelegd hoe ik beter kan signaleren of bij een nieuwe cliënt met obesitas sprake is van “gewoon” obesitas of dat mogelijk een eetbuistoornis schuilgaat achter het te hoge gewicht. Daarnaast heb ik tips en tools gekregen om een cliënt met een eetbuistoornis beter te begeleiden.