Merijntje Gijzenstraat 3C, 4906 EA Oosterhout

Individuele behandeling

Intakegesprek (60 minuten)
Na een korte kennismaking gaan we in op uw hulpvraag, uw motivatie en het uiteindelijke doel van de behandeling. Tevens wordt de werkwijze van de behandeling uitgelegd. Om een duidelijker beeld te krijgen van uw leefsituatie komen zaken aan bod als eetgewoonten, klachten, beweegpatroon, medische factoren, de reden van eventuele verwijzing van huisarts of specialist en andere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen.

Adviesgesprek (30 minuten)
Aan de hand van de verkregen gegevens uit het intakegesprek, stel ik voor u een persoonlijk behandelplan en voeding- of dieetadvies op. Dit alles wordt besproken in het adviesgesprek. Aan het einde van het gesprek bepalen we of een vervolgconsult wenselijk of noodzakelijk is en maken we desgewenst een afspraak.

Vervolgconsult (15 of 30 minuten)
Voeding- of dieetadvisering is maatwerk. De duur, het aantal en de contactmogelijkheden van de vervolgconsulten zijn afhankelijk van de specifieke en persoonlijke wensen van u als cliënt. Tijdens de vervolgconsulten kijken we samen naar de vorderingen, obstakels en zoeken we samen naar mogelijke oplossingen. Ook geef ik u de mogelijkheid geven om zelf onderwerpen aan te geven die u graag in een vervolgconsult wil bespreken. Indien sprake is van een verwijzing door een huisarts of specialist volgt een terugkoppeling aan de verwijzer, mits  u daar toestemming voor geeft. Wanneer u de beoogde doelen heeft behaald of u bent in staat uw persoonlijke behandelplan zelfstandig te volgen wordt de behandeling beëindigd. Een evaluatie wordt gemaakt en eventuele aandachtspunten en valkuilen worden besproken.

Privacy
De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften persoonsregistratie. Middels een begin- en eindrapportage wordt de verwijzende arts of specialist op de hoogte gehouden van uw behandeling. U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw dossier. Partner, familie, vrienden of medebehandelaars worden uitsluitend met uw toestemming geïnformeerd.

Klachten
Als er iets niet gaat volgens uw verwachtingen, bespreek dit dan met ons. Ik sta altijd open voor oplossingen en verbeteringen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.