Merijntje Gijzenstraat 3C, 4906 EA Oosterhout

Vergoeding & Tarieven

Dieetadvisering zit in 2022 in het basispakket van de zorgverzekering. De dieetbehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar valt eerst onder het eigen risico. Het verplicht eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar is vastgesteld op €385,00. Voor cliënten die behandeld worden vanuit een zorggroep en voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Indien uw eigen risico reeds is besteed aan andere zorg, vergoedt de basisverzekering tot 3 behandeluren dieetadvies.

De dieetbehandeling wordt door mij rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent. Voor 2020 heeft Diëtistenpraktijk Die-Eet-Compleet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Ketenzorg
Wanneer er sprake is van Diabetes, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte) worden consulten vergoed vanuit de ketenzorg. Deze vergoeding valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of u verwezen kunt worden vanuit de ketenzorg. De diëtist declareert de dieetbehandeling rechtstreeks bij de regionale Zorggroep.

Directe Toegankelijkheid
Ik ben bevoegd om, middels de regeling Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD), zonder verwijsbrief u te behandelen. U kunt dus op eigen initiatief een afspraak maken met mij. Mochten bijzonderheden tijdens het gesprek naar boven komen, dan kan het zijn dat ik u toch naar uw huisarts verwijs.

Tarieven
Voor dieetadvisering geldt een vrij tarief. Het bedrag dat gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar wordt vastgelegd in de contracten met de zorgverzekeraar. Het gaat hierbij om een tarief per kwartier. Indien uw basisvergoeding (en eventuele aanvullende vergoeding) voor dieetadvisering reeds bij de zorgverzekeraar is gedeclareerd, hanteert Die-Eet-Compleet een tarief van €17,00 per kwartier. De diëtist kan per kwartier (15 minuten) bij de zorgverzekeraar declareren. Indien u langer dan 15 minuten (bijvoorbeeld 20 of 25 minuten) op consult komt dan wordt hiervoor 30 minuten in rekening gebracht.

Consult Duur Tarief
Intakegesprek* 60 minuten €68,00
Individueel dieetvoorschrift* 30 minuten €34,00
Adviesgesprek 30 minuten €34,00
Vervolgconsult kort 15 minuten €17,00
Vervolgconsult lang 30 minuten €34,00
Huisbezoek (excl. €0.19 per
km vergoeding > 10 km)
€17,00

* Indien langer de tijd nodig is voor het intakegesprek of voor het uitwerken van het individueel dieetvoorschrift, wordt deze tijd in rekening gebracht, aanhoudende €17,00 voor elk bijkomend kwartier.

Voor een niet nagekomen afspraak (afmelden 24 uur van tevoren) wordt een no-show rekening gestuurd voor de geplande tijd (max. 3/4 uur). Het tarief voor 2022 is daarbij €17,00 per kwartier. De zorgverzekeraars stellen dat dit niet kan worden gedeclareerd. De no-show rekening komt dus altijd ten laste van de cliënt.

Voor diëtistenpraktijk Die-Eet-Compleet gelden de volgende Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden.