Merijntje Gijzenstraat 3C - 4906 EA - Oosterhout

Vergoeding & Tarieven

Dieetadvisering zit in 2019 in het basispakket van de zorgverzekering. De dieetbehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar valt eerst onder het eigen risico. Het verplichte eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar is vastgesteld op 385 euro. Voor cliënten die behandeld worden vanuit de ketenzorg en voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Indien uw eigen risico reeds is besteed aan andere zorg, vergoedt de basisverzekering tot 3 behandeluren dieetadvies. Na deze vergoeding ontvangt u een extra vergoeding indien u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

De dieetbehandeling wordt door mij rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent. Voor 2018 heeft Diëtistenpraktijk Die-Eet-Compleet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Ketenzorg
Wanneer er sprake is van Diabetes, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte) worden consulten vergoed vanuit de ketenzorg. Deze vergoeding valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of u verwezen kunt worden vanuit de ketenzorg. De diëtist declareert de dieetbehandeling rechtstreeks bij de regionale Zorggroep.

Directe Toegankelijkeheid
Ik ben bevoegd om, middels de regeling Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD), zonder verwijsbrief u te behandelen. U kunt dus op eigen initiatief een afspraak maken met mij. Mochten bijzonderheden tijdens het gesprek naar boven komen, dan kan het zijn dat ik u toch naar uw huisarts verwijs. Ondanks de DTD-regeling blijkt dat een aantal zorgverzekeraars een verwijsbrief wel als voorwaarde stellen voor vergoeding van dieetbegeleiding, namelijk CZ, Delta Lloyd, OHRA en De Friesland. Indien u verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraars zal gevraagd worden of u een verwijsbrief vanuit uw huisarts wilt meebrengen.

Tarieven
Voor dieetadvisering geldt een vrij tarief. Het bedrag dat gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar wordt vastgelegd in contracten met de zorgverzekeraars. Het gaat hierbij om een tarief per kwartier, waarbij zowel de direct als indirect patiëntgebonden tijd gedeclareerd wordt. De directe tijd is de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent bij het gesprek. De indirecte tijd is de tijd voor het uitwerken van de gegevens die zijn verkregen tijdens het gesprek. Hier bent u als cliënt niet bij aanwezig. Indien 3 uur dieetadvisering reeds bij de zorgverzekeraar is gedeclareerd, hanteert Die-Eet-Compleet een tarief van €15,00 per kwartier. Mocht u aanvullend verzekerd zijn voor dieetadvisering dan kunt u de verkregen nota van Die-Eet-Compleet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Consult Directe tijd Indirecte tijd Tarief
Intakegesprek 60 minuten 30 minuten € 90,00
Adviesgesprek 20 minuten 10 minuten € 30,00
Vervolg consult lang 20 minuten 10 minuten € 30,00
Vervolg consult kort 10 minuten 5 minuten € 15,00
Huisbezoek (excl. €0.19 per
km vergoeding > 10 km)
 –  – € 15,00

Voor een niet nagekomen afspraak (afmelden 24 uur van tevoren) wordt een no-show rekening gestuurd voor de geplande tijd (max. 3/4 uur). Het tarief voor 2019 is daarbij €15,00 per kwartier. De zorgverzekeraars stellen dat dit niet kan worden gedeclareerd. De no-show rekening komt dus altijd ten laste van de cliënt.

Voor diëtistenpraktijk Die-Eet-Compleet gelden de volgende Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden.